İnsan Beyni

2008-07-11 13:27:00


Namaz Dinin Direğidir.Binaenaleyh,Tarikussalat olanlar.Müslüman değillerdir.İslam dini hiçbir ibadetin terkini küfür saymaz,Namaz hariç,Namazı,müteammiden terk eden kafir veya müşrik olur.Allahın Bütün emirlerini veya bir ayetini inkar eden zaten müslüman olamaz.

Akılsız insanlar islamın emir ve yasaklarından sorumlu değildir.Allahın emir ve yasaklarından mükellef olabilmek için.Akil-Baliğ Olmak gerek.

0
0
0
Yorum Yaz