Şeytanın Özellikleri Kimde Var?

2010-08-28 21:21:00

 

Şeytanın özellikleri

1. Sinsi ve Yalancıdır……….-(İbrahim Suresi, 22).

2. Azgın ve Kaypaktır……….-(Hac Suresi, 3).

3. Gücü Yalnızca Çağırmaya Yeter……….-(İbrahim Suresi, 22).

4. İyilikten ve Hayırdan Yana Hiçbir Yönü Yoktur……….-(Nisa Suresi, 117).

5. İnsanlar Üzerindeki Etkisi Pisliktir……….-(Enfal Suresi, 11).

6. İnsanların Şükretmelerini Engellemek İster……….-(Araf Suresi, 17).

7. İnsanlara Korku Vermeye Çalışır……….-(Al-i İmran Suresi, 175).

8. Müminlerin Arasını Bozmaya Çalışır……….-(İsra Suresi, 53) (Maide Suresi, 91).

9. İnsanları, Sözde Onlara İyilik Yaptığına İkna Etmeye Çalışır……….-(Araf Suresi, 20-21).

10. Allah’ın Adını Kullanarak Saptırmaya Çalışır……….-(Fatır Suresi, 5-6).

11. Mü’minlerin Zamanla Yıpranmalarını İster……….-(Al-i İmran Suresi ,155).

12. Yalan Vaadlerde Bulunur……….-(İbrahim Suresi, 22).

13. Kuruntulara ve Kuşkulara Düşürmeye Çalışır……….-(Nisa Suresi, 119-120).

14. Sapkın Amelleri Süslü ve Çekici Gösterir……….-(Neml Suresi, 24).

15. Fakirlik Korkusu Vermeye Çalışır……….-(Bakara Suresi, 268 ).

16. Kibir Vermeye Çalışır……….-(Sad Suresi, 74-75).

17. Gösteriş İçin İbadet Etmeye Teşvik Eder……….-(Nisa Suresi, 38 ).

18. Ayetlerden Uzaklaştırmaya Çalışır……….-(Zuhruf Suresi, 36-37).

19. Unutkanlık ve Dalgınlık verir……….-(Mücadele Suresi, 19) (En’am Suresi, 68 ) (Kehf Suresi, 63).

20. Duygusallık Telkini Yapar……….-(İsra Suresi, 64) (Mümtehine Suresi, 1-3).

21. Detaylara Daldırır……….-(Bakara Suresi, 67-71).

22. İsrafa Teşvik Eder……….-(İsra Suresi, 26-27).

23. Gerçek şu, şeytan size düşmandır,öyleyse siz de onu düşman edinin……….-(Fatır Suresi, 6).

0
0
0
Yorum Yaz