Türkan Saylan ÇYDD Başkanıdır

2008-02-11 08:37:00
TÜRKAN SAYLAN http://www.blogcu.com/entry.php?u=mehmetselimpolat&e_id=8243301&opt=watch_entry&track_opt=add_track

Türkan Saylan Kimdir?

KIZMAYIN ÇALIŞIN.
Türkan saylan görevini yapıyor.Önce Türkan saylanı tanımak lazım.tanıtmak lazım.Türkan saylan:Annesi Lili kocasıyla birlikte 1925 tarihindeİngiltereden gelmiş.Türk vatandaşı olmuş.Türkan saylan 1935 doğumludur.Hıristiyan ve Katoliktir.ÇYDD başkanıdır.MİT tarafından tescillidir.PKK ya lojistik destek sağlayandır.Türkler katildir.Müslümanlar gerici ve yobazdır.diyen kişidir.Üniversitede Namaz kılanlara,hala namazlamı oğraşıyorsunuz?,gidin bale yapın diyen kadındır.Yalnız çok kurnazdır.Kendisini Kemaist,Laik Demokrat olarak tanıtmaya çalışıyor.İki çocuğu var,birinin adı Çağlayandır.zatenÇağlayan mitingini oğlunun anısına Çağlayanda yaptı.Kurtuluş savaşında öldürülen İngilizlerin intikamını almaya çalışarak fitne ve fesatlık sergilemektedir.Ne yazıkki CHP de onları desteklemektedir..
Kızmayın.Bunu tanıtın.halk uyanırsa,TuzaklaraDüşmez._
mehmet selim polat
_____________
On 8 Şubat, 23:57, "remzi ırmak"

<wlmailhtml:{80E79F20-969E-40FA-8D8D-80400A62AF88}mid://00000036/!x-usc:mailto:remzi...@gmail.com>

 wrote:> İşte 'bu ülkede bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz' diyen SAYLAN ve
> arkasındaki GÜÇ !>
> Türkan Saylan siz kimsiniz?
> *Siz kimsiniz Sayın Türkan Saylan? İstemediği hiçbir şey olmayan "biz"
> kavramının içinde kimler var? Yusuf Gezgin, Saylangilleri yazdı.>
*>> Türkan Saylan siz kimsiniz?>
> Çağdaş Türkan Saylan; "bu ülkede bizim istemediğimiz hiçbir şey olmaz"> diyor.>
> Bu "biz" dediğiniz zümre gücünü nereden alıyor?>
> Hangi araçlara, imkânlara sahip?>
> Sizin gibilerin meşru devlet yapılanması, demokratik süreç içinde bir yerinin olmadığı malum. *PKK'lılara verdiğiniz bursları, yaptığınız misyonerlik faaliyetlerini, doğudan getirdiğiniz gencecik beyinleri Türk> milletine, İslam'a karşı nasıl kurduğunuzu, yeni azınlıklar oluşturmak için harcadığınız çabaları biliyoruz
.* Devlete, askere silah sıkan pek çok kesime destek verdiğiniz, devleti zaafa uğratacak işler içinde olduğunuz denetim> raporlarına, hatta mahkeme tutanaklarına kadar girmiş durumda.>
> Peki bütün bunlara rağmen siz kimsiniz? Bu aymazlığın, pervasızlığın ardındaki güç nedir?>
> Siz,* iki asırdır milletin kanını emen, beynine bir ur gibi yerleşip sinirlerini işgal eden,
* şu kripto vatandaşlar olmalısınız.>
> Siz, *Atatürk'e rağmen Atatürkçülük yapan Atatürkçülük simsarları*olmalısınız.>
> Siz, *küfrünü açıkça ortaya koyma cesareti gösteremediğinden dolayı laiklik kılıfı altında milletin dinine, örfüne ahlakına düşmanlık yapan naylon laikçiler* olmalısınız.>
> Siz, *yavuz hırsız misali, ABD'nin has adamları olduğu halde başkalarını Amerikancılıkla karalayanlar* olmalısınız.>
> Siz, *İsrail'e ve Yahudi menfaatlerine göbekten bağlı olduğu, 2 kuşak önceki dedeleri ecnebi olduğu halde ulusalcılık yapanlar* olmalısınız.>
> Siz, *her türlü karışık ve karanlık tezgâhlarla, çetelerle milleti birbirine kırdırmaya, kamplaştırmaya, demokratik süreci sabote etmeye çalışanlar*olmalısınız.>
> Siz, *bir taraftan irtica mizansenleriyle, Fadime-Müslüm senaryolarıyla milleti oyalarken öbür taraftan bankaları boşaltanlar* olmalısınız.>
> Siz, *Ermeni kültürünü ihya etmek için Ermeni eserlerini kaçak olarak biriktiren, Ermenilerin başkent olarak hayal ettikleri bir kentte rektörlük yapan ermeni kökenli birisinin arkasında laiklik, cumhuriyet vs diyerek sonuna kadar duranlar* olmalısınız.
(Bu ülkede milli güvenlikten sorumlu kurumlar irticaya çok duyarlıdırlar, ama pek çok Ermeni'nin, ecnebinin rektör olması, önemli noktalara gelmesi dikkatlerini çekmez.)>
> *Ümraniye cephaneliğinin, saunacıların, atabeylerin, Ergenekoncuların, faili meçhul cinayetlerin, Hizbullah vahşetlerinin arkasında da* sizler> olmalısınız.>
> Siz, *bir taraftan askeri demokratik sürece müdahale etmesi için kışkırtırken, öbür taraftan Mehmetçiklerimizi şehit eden, masum vatandaşlarımızı katleden, huzurumuza kasteden PKK ile derin ilişkiler kuranlar* olmalısınız.>
> Türkan Saylan kendilerine rağmen iş yapmayı düşünenlere Menderes'in akıbetini hatırlatıyor. Yani milletin oylarıyla seçilmiş bir hükümeti düşüren ve başbakanını asanların kendileri olduğunu ifade ediyor. *Mevcut hükümeti, siyasetçileri, milli iradeyi ve TBMM'yi açıkça tehdit ediyor.*>
> Aslında Beyaz Türkler son zamanlarda, hiç olmadığı kadar tedirginler. Daha önce böyle *aleni tehditleri olmazdı, kendilerini açık etmezlerdi. İşlerini temizce bitirirler ve geriden kıs kıs gülerek seyrederlerdi.*>
> Böyle cinnet geçirircesine bağırdıklarına, dengelerini kaybedecek kadar asabileştiklerine göre tehdit ettikleri kadar *güçlü değiller.*Konuşmalarında, tavırlarında *panik* seziyorum ben bunların. Ellerinden bir şeylerin *kaçtığının *farklındalar. *Türk milletinin uyanışı ve aklıselimle hareket etmesi bunları çıldırtıyor, saldırganlaştırıyor, küstahlaştırıyor. *>
> Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi panikleri hükümetten kaynaklanmıyor. *Anadolu insanının dün bizden çaldıklarını geri istemesi korkutuyor bu yavuz hırsızları.* Aristokratik ayrıcalıklarını kaybedecekleri endişesini yaşıyorlar. İnce planlarla kurguladıkları illüzyonların anlaşılması ürkütüyor bu beyaz efendileri.>
> Türkan Saylan'ın idealizmini, davası adına gösterdiği performansı, dağ tepe demeden G. Doğu'nun en ücra köylerine gitmesini hayranlıkla takdir ediyorum.
> Ama bahsini ettiği *"yenilmez güç!" Türkan hanımı gözden çıkarmış* gibi geliyor bana. Malum o derin, karmaşık yapı birilerini cesaretle, ortamı gerecek şekilde ve medya önünde konuşturuyorsa; konuşan kimsenin başına mutlaka bir iş geliyor.* Tıpkı Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, vd.gibi.* Bunlar konuşturur ve yok ederler. Arkadan o cenazeyi kamplaştırmalara, vuruşturmalar, malzeme yaparak uzunca süre kullanırlar
*Türkan Hanım; sanırım son zamanlarda sizi de birileri konuşturuyor.
> Kendinize dikkat edin. Başınıza bir iş gelmesin
Yooo. Bu bir tehdit değil. Sizin sürekli karaladığınız, mürteci dediğiniz *bu ülkenin Müslüman insanları bir münafığı da, bir kâfiri de, ihtida etmemiş bir "dönme"yi de insan kabul eder. "Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek" olduğuna inanır.*>
> Sizin kontrolünüzdeki *"dinci! bazı fason örgütler"* hariç Müslüman Türk insanı din adına, inancı adına cinayet işlemez
*Siz asıl kendi arkanızı kollayın.* "Bu ülkede bizim istemediğimiz bir şey olmaz" diyorsunuz. *Sakın sizinkiler sizin için bir iyilik düşünüyor olmasın!......*
> *YUSUF GEZGİN/AKTİFHABER*--~------~
Bu mesajı şu gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "inanmak" grubu. Bu gruba posta göndermek için , mail atın :

 wlmailhtml:{80E79F20-969E-40FA-8D8D-80400A62AF88}mid://00000036/!x-usc:mailto:imanetmek@googlegroups.com

Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin:

 wlmailhtml:{80E79F20-969E-40FA-8D8D-80400A62AF88}mid://00000036/!x-usc:mailto:imanetmek-unsubscribe@googlegroups.com

Daha fazla seçenek için, http://groups.google.de/group/imanetmek

0
0
0
Yorum Yaz